ครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงยุคนี้

ครูสุนทร(กิมเส็ง)ทวีสิทธิ์ ค่ายทวีสิทธิ์์
ปรมาจารย์ตันกี้ ยนตรกิจ (เตี่ย) ค่ายยนตรกิจ
ครูเขตร ศรียาภัย
ครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบัน ได้แก่

ครูแสวง ศิริไปล่ (ว.พลศึกษา)เสียชีวิตแล้ว
ครูบัว นิลอาชา (วัดอิ่ม)เสียชีวิตแล้ว
ครูสนอง รักวานิช (ค่ายเมืองสุรินทร์)เสียชีวิตแล้ว
ครูไฉน ผ่องสุภา (ค่ายศศิประภายิม)เสียชีวิตแล้ว
ครูทองหล่อ ยาและ์

ครูตุ้ยยอดธง เสนานันท์
ครูผจญ เมืองสนธิ์
ครูจรวย แก่นวงษ์คำ
ครูปราโมทย์ หอยมุกข์ (ค่ายหนองกี่พาหุยุทธ์)
ครูเลาะห์ มะลิพันธ์ (ค่ายศิษย์ขุน)
ครูโพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง
ครูหมู ผุดผาดน้อย วรวุฒิ
ครูวิชิต ไพรอนันต์(ฉลามขาว)
ครูเป็ด สุรัตน์ เสียงหล่อ (ค่ายเดชรัตน์)
ครูยุทธนา วงษ์บ้านดู่
ครูแปรง มวยไชยา

ครูเล็ก (บ้านช่างไทย)
ครูเจริญทอง เกียรติบ้านช่อง
ครูมัด (บ้านภูวศักดิ์)
นักมวยไทยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นถึงปัจจุบัน คือ

หมื่นมวยมีชื่อ
หมื่นมวยแม่นหมัด
หมื่นชงัดเชิงชก
นายทับ จำเกาะ (จนมีคำเรียกขานในยุคนั้นว่า หมัดนายจีน ตีนนายทับ)
นายยัง หาญทะเล
ครูนิล ปักษี
นายกลับ อินทรกลับ
นายอินทร ศักเดช
นายสร เพชรศักดิ์
นายตู้ ไทยประเสริฐ
นายยัง วันธงชัย (ยัง หนุมาน)
นายพูน ศักดา (ต้นตำรับ ศอกกลับคนแรก)
นายทิม อติเปรมานนท์
นายสุวรรณ นิวาสะวัติ
นายชุบ นิวาสะวัติ
นายทอง เอกบุศย์ (ครูทอง เอกบุศย์)
นายนิยม ทองชิต (ผู้ปั้น โผน กิ่งเพชร)
นายจีนไก่ แซ่ฮุ้น
นายแอ ม่วงดี (บังแอ)
นายหวัง มะฮะหมัด
นายซ้อน ศรียานงค์
นายประยงค์ แช่มศรีดิษฐ์
ผล พระประแดง
ยักษ์ผีโขมด สุข ปราสาทหินพิมาย
ทองใบ เจริญเมือง(ยนตรกิจ)
พระเอกยอดนักมวย ชูชัย พระขรรค์ชัย
ราวี เดชาชัย
ขวัญใจนักเรียน อดุลย์ ศรีโสธร,
เขียวหวาน ยนตรกิจ

ก้องธรณี พยัคฆ์อรุณจอมเตะบางนกแขวก อภิเดช ศิษย์หิรัญ
คงเดช ลูกบางปลาสร้อย
เดชฤทธิ์ อิทธินุชิต(ยนตรกิจ)
ปราบธรณี เมืองสุรินทร์
สุภาพบุรุษนักมวย วิชาญ ชำณาญวารี ( ส.พินิจศักดิ์ )
พรชัย (ส.ท่ายาง) แหลมฟ้าผ่า
ไอ้หนูเมืองตรัง พุฒ ล้อเหล็ก
ขุนค้อนเพชรฆาต หัวไทร สิทธิบุญเลิศ
เจ้าหนูแข้งทอง ผุดผาดน้อย วรวุฒิ,
จอมไหว้ครู สกัด เพชรยินดี
นักชกอมตะ วิชาญน้อย พรทวี
ม้าสีหมอก ประยุทธ อุดมศักดิ์
ไอ้หมัดสากเหล็ก สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์
บานไม่รู้โรย ฉมวกเพชร ห้าพลัง
พยัคฆ์หน้าหยก สามารถ พยัคฆ์อรุณ
ฉลามดำ เชอรี่ ส.วานิช
ขุนเข่าหน้าเปื่อย นำพล หนองกี่พาหุยุทธ
ไอ้แรดดง เหนือธรณี ทองราชา
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง
ขุนเข่าไร้น้ำใจ หลังสวน พันธุ์ยุทธภูมิ
ฉลามร้ายจากฝั่งทะเลตะวันออก ก้องธรณี พยัคฆ์อรุณ
ขุนเข่ากินคน เพชรดำ ลูกบ่อไร่
วังจั่นน้อย ส.พลังชัย
ไอ้เซียน คฤหาสถ์ ส.สุภาวรรณ
จอมจุมพิต แสงเทียนน้อย ส.รุ่งโรจน์
ไอ้หมัดรีโมท ซุปเปอร์เล็ก ศรอีสาน
ซ้ายมหากาฬ เมธี เจดีย์พิทักษ์
แรมโบ้ พงษ์ศิริ พ.ร่วมฤดี
จอมไถนา นำขบวน หนองกี่พาหุยุทธ
บัวขาว ป.ประมุข แชมป์ เค วัน
เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักมวยไทยซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีฝีมือเทียบชั้นกับยอดมวยไทย เช่น ไอ้กังหันนรก รามอน เด็กเกอร์ Ramon Dekker แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะมวยไทยที่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก จนถึงปัจจุบันนี้ มีคณะ/ค่ายมวยไทยมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเวทีมวยไทยมาตรฐานได้แก่ เวทีลุมพินี เวทีราชดำเนิน มีสถาบันการสอนมวยไทยทั้งที่เป็นสำนักเรียน สถาบันการพลศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยในระดับปริญญาตรี/โท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้มีโครงการจัดสอนถึงระดับปริญญาเอก และมีองค์กรส่งเสริมควบคุมมาตรฐานและการจัดการแข่งขันมวยไทยระดับชาติและนานาชาติ มีกฎหมายในการควบคุมและคุ้มครองการจัดชกมวย